Inschrijven Senior

Lees eerst onze regels door, voordat je je inschrijft! Voor de AVG voorwaarden verwijzen we naar het lesregelement.

Wanneer je gespreid wilt betalen machtig je POE tot wederopzegging om het verschuldigde lesgeld in 3 termijnen (40% eind maart, 30% eind april en 30% eind mei in de zomer en 40% eind september, 30% eind oktober en 30% eind november in de winter) af te schrijven van je bank- of girorekeningnummer. Voor de AVG voorwaarden verwijzen wij naar het lesregelement.

Inschrijven voor de padellessen in het zomer 2024

Vanaf 25 maart beginnen de nieuwe serie padellessen. Op de website van POE www.poengelaar.nl staan de verschillende mogelijkheden om in te schrijven. De sluiting is 4 maart maar de formulieren hebben wij graag zo snel mogelijk terug om een goede indeling te maken.

In de voorjaars- en zomervakantie gaan de padel lessen grotendeels niet door. De subsidie voor de kinderen veranderd in die zin dat het gehele bedrag betaald moet worden aan BTO/POE en dat de penningmeester van Keltenwoud de subsidie terugstort op de rekening van de ouders. Vanaf 1 mei kunt u via de mail contact opnemen met de penningmeester@keltenwoud.nl en zal de subsidie indien uw kind lid is van Keltenwoud terug worden gestort. Graag de naam en bankrek.nr. achterlaten voor de restitutie. Het inschrijven kan via de website www.poengelaar.nl.

Zijn er nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met Jack Engelaar 06-20953491 of mailen naar info@poengelaar.nl.

Vanaf 18 maart wordt de indeling gemaild.

Vanaf 1 mei kunt u via de mail contact opnemen met de penningmeester@keltenwoud.nl. en zal de subsidie indien uw kind lid is terug worden gestort. Graag de naam en bankrek.nr. achterlaten voor de restitutie.

Hieronder kun je je inschrijven voor tennislessen:

Inschrijven Senior

 

Verificatie