Inschrijven Junior

Lees eerst onze regels door, voordat je je inschrijft! Voor de AVG voorwaarden verwijzen we naar het lesregelement.

Wanneer je gespreid wilt betalen machtig je POE tot wederopzegging om het verschuldigde lesgeld in 3 termijnen (40% eind maart, 30% eind april en 30% eind mei in de zomer en 40% eind september, 30% eind oktober en 30% eind november in de winter) af te schrijven van je bank- of girorekeningnummer. Voor de AVG voorwaarden verwijzen wij naar het lesregelement.

Inschrijven voor de padellessen in het najaar 2023

Vanaf 2 oktober beginnen de nieuwe serie padellessen. Op de website van POE www.poengelaar.nl staan de verschillende mogelijkheden om in te schrijven. De sluiting is 15 september maar de formulieren hebben wij graag zo snel mogelijk terug om een goede indeling te maken. In de herfst en kerstvakantie gaan de padel lessen grotendeels niet door. Het inschrijven kan via de website www.poengelaar.nl.
Zijn er nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met Jack Engelaar 06-20953491 of mailen naar info@poengelaar.nl. Vanaf 25 september wordt de indeling gemaild.

Hieronder kun je je inschrijven voor tennislessen:

Inschrijven Junior

 

Verificatie