Inschrijven Junior

Lees eerst onze regels door, voordat je je inschrijft! Voor de AVG voorwaarden verwijzen we naar het lesregelement.

Wanneer je gespreid wilt betalen machtig je POE tot wederopzegging om het verschuldigde lesgeld in 3 termijnen (40% eind maart, 30% eind april en 30% eind mei in de zomer en 40% eind september, 30% eind oktober en 30% eind november in de winter) af te schrijven van je bank- of girorekeningnummer. Voor de AVG voorwaarden verwijzen wij naar het lesregelement. De lesindeling wordt vanaf 25 september gemaild. Lidmaatschap in de periode april t/m september verplicht is als men les heeft op de buitenbanen.

Hieronder kun je je inschrijven voor tennislessen:

Inschrijven Junior

 

Verificatie